ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φωτοβολταϊκά στη Στέγη: Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε

Το  Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη», επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Ειδικότερα το Πρόγραμμα αφορά σε:

  • Φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ή χωρίς έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο σε συνδυασμό και με σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία εγκαθίστανται από αυτοκαταναλωτές για ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006 (Α’ 129) επί κτιρίων (στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών, πέργκολων, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 16 και 19 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 96 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου) ή επί εδάφους.

Το Πρόγραμμα αφορά σε όλη την Επικράτεια και αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη, τόσο για τους δικαιούχους όσο και συνολικά για την εθνική οικονομία.

Στρατηγική επιδίωξη  αποτελεί, οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ, να συμβάλλουν καθοριστικά στην απαραίτητη ενεργειακή μετάβαση με τον πιο οικονομικά ανταγωνιστικό τρόπο για την εθνική οικονομία, να επιτύχουν τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσα από ολοκληρωμένα και συνεκτικά προγράμματα μέτρων και πολιτικών.

Δεδομένου ότι τα κτίρια ευθύνονται σήμερα για το 40% περίπου της κατανάλωσης ενέργειας, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων απαιτεί την αυξημένη χρήση ενεργειακά αποδοτικών και χαμηλών εκπομπών συστημάτων θέρμανσης, αλλά και την ανακαίνιση ή κατασκευή πιο έξυπνων κτιρίων, με βελτιωμένα υλικά, σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, με παράλληλη  χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης, συστημάτων διεσπαρμένης παραγωγής, μέσω σχημάτων αυτοκατανάλωσης για την κάλυψη των κτιριακών αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια και ενεργειακού συμψηφισμού, καθώς και συστημάτων αποθήκευσης, μέσω και της ενίσχυσης του ρόλου των καταναλωτών.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της χώρας αποτελεί βασική προτεραιότητα του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού, διευκολύνοντας την οικονομικά αποδοτική μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα στοχεύοντας σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό απόθεμα έως το 2050.

Όσον αφορά τον αγροτικό τομέα, στη βάση των μέτρων και πολιτικών που προβλέπει το ΕΣΕΚ, αξιοποιείται το υψηλό δυναμικό συνεισφέροντας στην μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην προώθηση των ΑΠΕ και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό και με συστήματα ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες), τα οποία συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην επιδίωξη το κτιριακό απόθεμα να πλησιάσει το 2050 προδιαγραφές σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και σε χαμηλότερο κόστος διαβίωσης.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με το νέο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», χιλιάδες νοικοκυριά  και  αγρότες θα μπορούν να γίνουν ενεργειακά αυτόνομοι, παράγοντας και αποθηκεύοντας τη δική τους πράσινη ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο, θα μειώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος και θα περιορίσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Ειδικότερα, με την επιδότηση για τους αγρότες, στηρίζουμε στην πράξη την ελληνική περιφέρεια, την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα, ώστε οι αγρότες μας να παραμείνουν στις καλλιέργειες και στα χωράφια τους, με όρους ανάπτυξης.

Για την Κυβέρνηση, η ενεργειακή δημοκρατία δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι μια ανάγκη που ικανοποιείται, διασφαλίζοντας την κοινωνικά δίκαιη πρόσβαση των πολιτών στην πράσινη μετάβαση. Εγγυόμαστε την προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια για όλους τους πολίτες».

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο αιτών να έχει συνάψει ήδη Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση, για μία και μόνο κατοικία -κύρια ή δευτερεύουσα- η οποία διαθέτει ενεργή οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αγρότες μπορούν να υποβάλλουν μια αίτηση για την κατοικία τους και μία μόνο αίτηση που αφορά την παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ή το δώμα κτιρίου (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και στέγαστρα, βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα και πέργκολες), σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου ή της αγροτικής έκτασης (π.χ. αποθήκες και χώροι στάθμευσης), ή στο έδαφος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, ύψους 200 εκατ. ευρώ, από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατανέμεται σε τέσσερις κατηγορίες:

  1. Αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά: 35 εκατ. ευρώ.
  2. Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα <= 20,000€ ή οικογενειακό εισόδημα <= 40,000€: 85 εκατ. ευρώ.
  3. Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα > 20,000€ ή οικογενειακό εισόδημα > 40,000€: 50 εκατ. ευρώ.
  4. Αποκλειστικά για επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος: 30 εκατ. ευρώ.

Το Πρόγραμμα θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία.

Στόχος του προγράμματος είναι η έως και πλήρης κάλυψη του κόστους της μπαταρίας και των δαπανών ανάπτυξης και εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες, η επιδότηση της μπαταρίας είναι 100%, ενώ για τη τρίτη και τέταρτη κατηγορία είναι 90%.

Τα νοικοκυριά θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σταθμό με μπαταρία ενώ στους αγρότες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με, ή χωρίς μπαταρία.

Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταικού σταθμού προς επιδότηση ορίζεται στα 10,8kW. Αντίστοιχα, ως προς τη μπαταρία, η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 10,8kWh.

Η μπαταρία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποδώσει για τουλάχιστον μια ώρα την ισχύ του σταθμού ΑΠΕ.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης σε ό,τι αφορά τη Δημόσια Δαπάνη για την επιχορήγηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ανέρχεται στο ποσό των 200.000.000 €.

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στα εμβληματικά έργα για τα οποία η δημόσια δαπάνη χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα για τις κατηγορίες ωφελούμενων ως εξής:

Πίνακας Κατανομής Δαπάνης

ΚατηγορίαΩφελούμενοιΔράσηΠροϋπολογισμός (€)
ΑΟικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά)Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης35.000.000€
ΒΟικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <=20.000€
ή Οικογενειακό Εισόδημα <=40.000€)
Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης85.000.000€
ΓΟικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20.000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€)Εγκατάσταση ΦΒ σταθμού με σύστημα αποθήκευσης50.000.000€
ΔΑγρότεςΕγκατάσταση ΦΒ σταθμού με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης30.000.000€
Συνολικός Προϋπολογισμός 200.000.000

Για την υπαγωγή κάθε αίτησης λαμβάνεται υπόψη η παροχή κατανάλωσης του ενδιαφερομένου η οποία αναγράφεται και στην Σύμβαση Σύνδεσης που θα έχει ήδη συναφθεί μεταξύ του αιτούντος και του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να βεβαιώνουν και να διασφαλίζουν την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλουν.

Πίνακας 1: Ποσοστά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας

ΚατηγορίαΩφελούμενοιΠοσοστό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού (€/kW)Ποσοστό Επιχορήγησης Μπαταρίας (€/kWh)
Ισχύς ≤ 5kWp5kWp <Ισχύς≤ 10,8kWpΧωρητικότητα ≤ 5kWh5kWh <Χωρητικότητα
≤10,8kWh
ΑΟικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά)65%60%100%100%
ΒΟικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€)35%25%100%100%
ΓΟικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€)30%20%90%90%
ΔΑγρότες40%40%90%90%

Πίνακας 2: Ανώτατα Ποσά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας

ΚατηγορίαΩφελούμενοιΑνώτατο Ποσό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού (€/kW)Ανώτατο Ποσό
Επιχορήγησης Μπαταρίας (€/kWh)
Ισχύς ≤ 5kWp5kWp <Ισχύς≤ 10,8kWpΧωρητικότητα ≤ 5kWh5kWh <Χωρητικότητα
≤10,8kWh
ΑΟικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά)1.200€/kWp830€/kWp890€/kWh820€/kWh
ΒΟικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€)650€/kWp350€/kWp890€/kWh820€/kWh
ΓΟικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισοδημα > 40.000€)560€/kWp280€/kWp800€/kWh750€/kWh
ΔΑγρότες450€/kWp450€/kWp600€/kWh600€/kWh

Σε αυτό το link μπορείτε να βρείτε την προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη». Η προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος που αφορά στην πρόσκληση σε νοικοκυριά και αγρότες, ώστε να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες με πράσινη ενέργεια που παράγουν οι ίδιοι και να μειώσουν αισθητά τους λογαριασμούς του ρεύματος, θα παραμείνει αναρτημένη έως και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023. Μέχρι και αυτήν την ημερομηνία θα μπορείτε να στείλετε τα σχόλια σας επί του κειμένου, στο email programmafotovoltaika@prv.ypeka.gr .

Φωτοβολταϊκά στη Στέγη: Αναλυτικά Παραδείγματα για τις Επιδοτήσεις

Νοικοκυριό με τυπική κατανάλωση

Σύμφωνα με τον κ. Στέλιο Ψωμά (Ενεργειακός Σύμβουλος – Σύμβουλος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών), ένα φωτοβολταϊκό 3 kW αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση για ένα νοικοκυριό με τυπική κατανάλωση το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτρικό θερμοσίφωνα για ζεστό νερό χρήσης. Το σύστημα αυτό καλό θα είναι να συνδυαστεί με μία μπαταρία 5 κιλοβατώρων, και όχι 3 kWh, ώστε να ενισχυθεί ο ταυτοχρονισμός.

Στο παράδειγμα που έχει επεξεργαστεί, υποτίθεται ότι ο δικαιούχος έχει ατομικό εισόδημα μικρότερο από 20.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 40.000 ευρώ. Επομένως η μπαταρία επιδοτείται κατά 100% και το φωτοβολταϊκό κατά 35% (αφού έχει ισχύ έως 5 kW).

Η σύμβαση συμψηφισμού (net-metering) που υπογράφεται με τον πάροχο ρεύματος θα έχει διάρκεια 25 έτη. Επίσης, υποτίθεται ότι στα μισά του χρόνου ζωής του συστήματος, αντικαθίσταται η μπαταρία από μία καινούργια.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, το σύστημα θα κοστίσει περί τα 11.500 ευρώ, από τα οποία η επιδότηση θα καλύψει τα 6.400 ευρώ. Την υπόλοιπη δαπάνη, ύψους 5.100 ευρώ, θα πρέπει να καλύψει το νοικοκυριό με ίδια κεφάλαια, καθώς για τέτοια μικρά συστήματα η επένδυση γίνεται αντιοικονομική αν προσφύγει κανείς σε τραπεζικό δανεισμό, λόγω του επιτοκίου.

Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα θα αποσβεστεί στα 6 έτη, από την οικονομία στους λογαριασμούς ρεύματος. Στα υπόλοιπα 19 έτη της σύμβασης net-metering, το κέρδος από την εξοικονόμηση θα ανέλθει σε 18.150 ευρώ.

Δικαιούχος με υψηλή κατανάλωση

Στο σενάριο ενός νοικοκυριού που χρησιμοποιεί αντλίες θερμότητας ή έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, η ετήσια κατανάλωση αγγίζει τις 15.000 kWh. Τότε, θα πρέπει να επιλέξει φωτοβολταϊκό μέγιστης επιδοτούμενης ισχύος (10 kW) και μπαταρία μέγιστης χωρητικότητας (10 kWh).

Το κόστος θα ανέλθει στα 22.000 ευρώ, ενώ αν ο δικαιούχος έχει ατομικό εισόδημα μικρότερο από 20.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 40.000 ευρώ, η επιδότηση αγγίζει τα 11.700 ευρώ. Επομένως, θα χρειαστεί να καλψει 10.300 ευρώ με ίδια κεφάλαια.

Η υψηλή κατανάλωση σημαίνει και υψηλή τιμή χρέωσης ρεύματος και, κατά συνέπεια, πιο «φουσκωμένους» λογαριασμούς. Επομένως, με την τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού και της μπαταρίας, είναι μεγαλύτερη και η οικονομία.

Ως συνέπεια, η απόσβεση της επένδυσης γίνεται στα 3 χρόνια, ενώ στα υπόλοιπα 22 έτη η εξοικονόμηση χρημάτων από τους λογαριασμούς ρεύματος «μεταφράζεται» σε καθαρό κέρδος 89.200 ευρώ.

Τα ευάλωτα νοικοκυριά

Στην περίπτωση ενός νοικοκυριού που είναι δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, θα χρειαστεί να καλυφθεί και πάλι η τυπική κατανάλωση ρεύματος, δηλαδή απαιτείται και πάλι ένα φωτοβολταϊκό 3 kW και μία μπαταρία 5 κιλοβατώρων. Το κόστος παραμένει το ίδιο, στα 11.500 ευρώ, ωστόσο η επιδότηση είναι υψηλότερη, αγγίζοντας τα 8.050 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι μειώνεται και το ποσό που θα καλυφθεί από τον οικογενειακό προϋπολογισμό, στα 3.450 ευρώ. Βέβαια, ακόμη και αυτή η περιορισμένη ίδια δαπάνη δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί να καλυφθεί από κάθε ευάλωτο νοικοκυριό.

Αν πάντως ένας δικαιούχος του ΚΟΤ διασφαλίσει την ίδια συμμετοχή, θα κάνει ελαφρώς πιο γρήγορη απόσβεση του συστήματος (στα 4,1 έτη), σε σχέση με τα υπόλοιπα νοικοκυριά. Κατά συνέπεια, θα έχει και μεγαλύτερο καθαρό κέρδος, στα υπόλοιπα 20,9 χρόνια της σύμβασης, το οποίο θα ανέλθει 19.800 ευρώ.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία του προγράμματος, τη δημιουργία φακέλου, την αίτησης προς τον ΔΕΔΔΗΕ, τη μελέτη, την προμήθεια και εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@markogiannakis-energy.gr ή τηλεφωνικά στο 28310-55887 και δηλώστε ενδιαφέρον (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Ωράριο Επικοινωνίας
Δευτ.-Τετ.-Σαβ.: 08:00 – 14:30
Τρ.-Πεμ.-Παρ.: 08:00 – 14:00 & 17:30 – 20:30

Φωτοβολταϊκά στη Στέγη, Φωτοβολταϊκά στη Στέγη, Φωτοβολταϊκά στη Στέγη